investment

Ecomobi gọi vốn thành công từ hai quỹ đầu tư lớn ESP Capital và Nextrans

Nền tảng kết nối bán hàng trực tuyến (Social Selling Platform) Ecomobi đã hoàn thành vòng gọi vốn thứ 2 …


Read More