Mobile App Và Tầm Quan Trọng Với Các Doanh Nghiệp

Mobile App Và Tầm Quan Trọng Với Các Doanh Nghiệp

"Thích nghi với những phát triển công nghệ đang trở thành yếu tố sống còn của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với tốc độ thay đổi và cập nhật từng ngày hiện nay, làm thế nào để họ có thể bắt kịp với những thay đổi đó?"
-
Mobile App Và Tầm Quan Trọng Với Các Doanh Nghiệp

Mobile App Và Tầm Quan Trọng Với Các Doanh Nghiệp

"Thích nghi với những phát triển công nghệ đang trở thành yếu tố sống còn của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với tốc độ thay đổi và cập nhật từng ngày hiện nay, làm thế nào để họ có thể bắt kịp với những thay đổi đó?"
-
Tập trung vào Mobile Micro-moments để phát triển ứng dụng

Tập trung vào Mobile Micro-moments để phát triển ứng dụng

"Ngày nay, dù cho bất cứ thứ gì hay bất cứ nhu cầu nào cũng đều có những ứng dụng di động tương ứng cho những nhu cầu đó, thậm chí số lượng có thể từ vài chục đến vài trăm ứng dụng có chức năng tương tự nhau. Mỗi ngày, lại có thêm nhiều ứng dụng mới tham gia vào cuộc đua chiếm lấy một vị trí nào đó trong tâm trí khách hàng. Khi mà người dùng đang phải chịu sự ‘nhồi nhét’ thông tin từ quá nhiều nguồn khác nhau, việc lựa chọn đúng thời điểm để xuất hiện là điều rất quan trọng. Vì sao ư? Vì bạn chắc không muốn mình làm người dùng khó chịu, và thẳng tay xoá ứng dụng chỉ sau một lần sử dụng chứ"
-