เรื่องราวของเรา

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ผู้ค้าสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยการที่พวกเขาไม่ต้อง
ไปยังร้านค้าเหล่านั้นอย่างไรก็ตามธุรกิจออนไลน์ก็ยังไม่มีประสิทธิผลมากพอ
นั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้เราพัฒนาการตลาดในด้านนี้ Ecomobi สัญญาว่า
ทางเราจะทำการเปลี่ยนแปลงและปฏิวัติการบริการในด้านนี้
เพื่อทุกคนโดยใช้การตลาดในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์

Image
Image
พื้นที่ของเรา

ปัจจุบันเราขยายการตลาด
ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเวียดนาม,ไทย,
อินโดนีเซียและสิงคโปร์

Image
บริการของเรา

Ecomobi มีบริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
รวมไปถึงมีระบบที่จะช่วยทางด้านการติดตาม
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มยอด
ให้กับเหล่าผู้ค้าผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายช่องทาง

Image
วิสัยทัศน์

พวกเรา ต้องการที่จะเป็น
ผู้นำทางด้านการตลาด และการให้บริการข้อมูล
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Image
มากกว่า
0
ประเทศ

Image
ทีมของเรามีมากกว่า
0
คน

Image
เคลือข่ายมีมากกว่า
10000
เครือข่าย

Image
มากกว่า
0
ที่แคมเปญที่ประสบความสำเร็จ

OUR TEAM

Image

Thanh Truong

CEO

Image

Tuyen Doan

CTO

Image

Dung Do

Business Development Director


Image

Dong Nguyen

Vice Managing Director


Image

Tuan Nguyen

Product Manager

Image

Truong Nguyen

Head of Optimizer