Image

Affiliate Marketing คืออะไร?


"Affiliate Marketing - คือกระบวนการทางการตลาดที่คุณช่วยผู้ขายหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจเว็บไซต์
อีคอมเมิร์ซแบรนด์ ... ) ขายผลิตภัณฑ์เพิ่มจำนวนการติดตั้งแอปหลักสูตรการสมัครกรอกแบบฟอร์มสำรวจฯลฯ
โดยการโปรโมทโฆษณา Affiliate Link ของคุณให้เกิดการซื้อขายและรับค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายที่ทำได้
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Affiliate Network กับ Ecomobi

วิธีการโปรโมท Affiliate Link ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบโมเดล (CPS หรือ CPL) ที่แตกต่างกันซึ่งโดยทั่วไป
อาจเรียกได้ว่าเป็นการโฆษณาการสร้างเว็บไซต์สร้างบล็อกการสร้างเว็บไซต์รีวิวการเปรียบเทียบราคา
หรือแม้กระทั่งการทำ SEO ... "

 

 

กุญแจสำคัญในการทำ affiliate marketing ที่ประสบความสำเร็จคือการสร้างความสัมพันธ์
ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสามฝ่ายได้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้เผยแพร่โฆษณาและลูกค้า
กับการทำงานร่วมกันกับ Ecomobi

Image

ประโยชน์สำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์


 • เสริมสร้างความสามารถในการทำ
  กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ
  การขายทางอินเทอร์เน็ต
 • เชื่อมโยงค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
  การขายทางอินเทอร์เน็ตกับ
  e-sales
 • ผลักงบประมาณกิจกรรมส่งเสริม
  การขายให้เกิดยอดขายจริง
 • ประหยัดระยะเวลาในการทำ
  กิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • สร้างพันธมิตรในการโปรโมท
  ผลิตภัณฑ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์
  กับผู้เผยแพร่โฆษณา
Image

ผลประโยชน์สำหรับ
ผู้เผยแพร่โฆษณา


 • มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและ
  ความน่าเชื่อถือทางออนไลน์
  ทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับลูกค้า
 • เชื่อมโยงบริบทของ
  ข้อความส่งเสริมการขาย
  ที่เป็นคุณค่าหลักของเว็บไซต์และ
  ความต้องการของผู้เข้าชมรวมถึง
  ลูกค้าเป้าหมาย
 • ความร่วมมือกันอย่างโปร่งใส
  กับเจ้าของผลิตภัณฑ์
  ในการรับผิดชอบการขาย
 • โอกาสที่จะได้รับประโยชน์
  ทางการเงินจากการจูงใจให้ลูกค้า
  เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ
Image

ประโยชน์สำหรับลูกค้า


 • โอกาสในการได้รับข้อมูล
  เพิ่มเติมในรูปแบบของ
  คำแนะนำหรือความคิดเห็น
  ของสมาชิกผู้เผยแพร่โฆษณา
 • สามารถหาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตาม
  ความต้องการแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์
  ที่หาข้อมูลได้ยาก
 • ทำให้สามารถรวบรวมหรือ
  ค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์
  จากแหล่งอื่นๆได้เพิ่มขึ้นจาก
  e-platform ของเจ้าของผลิตภัณฑ์

ทำงานอย่างไร?


Image

เลือกประเภทของผลิตภัณฑ์
และลงทะเบียนกับ
Ecomobi Network

Image

เลือกแคมเปญ - สร้างลิงก์

Image

โปรโมทลิงก์

Image

รับค่าคอมมิชชั่น

ศักยภาพของ Affiliate Marketing


Image
0%
1.66 พันล้านคนทั่วโลก

ซื้อของออนไลน์

Image
Image

2.3 ล้านล้านเหรียญ


Image

4.48 พันล้านเหรียญภายในปี 2021 (ตามการประมาณการ)

จากการศึกษาในเดือนมีนาคม 2016 เกี่ยวกับการช็อปปิ้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั่วโลก

46%ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

22%ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ในอเมริกาเหนือ


เคยซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ต

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการซื้อของบนมือถือได้เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากลูกค้ามีการใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นในการทำกิจกรรม
ซื้อของผ่านช่องทางงออนไลน์ต่างๆ

Image