ทำไมต้อง Ecomobi


Image

การสนับสนุนด้านเทคนิค


จัดหาและสนับสนุนเจ้าของผลิตภัณฑ์
ในการสร้างหน้า Pre-landing และ Landing Page และสร้างบัญชี
ที่สามารถเข้าถึงและติดตามรายงาน
ข้อมูลได้ทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด

Image

คอมมูนิตี้ของ
ผู้เผยแพร่โฆษณาขนาดใหญ่


คอมมูนิตี้ของผู้เผยแพร่โฆษณา
ขนาดใหญ่: เรามีเครือข่าย
ของผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีจำนวนมากกว่า 3 หมื่นคนจาก 6 ประเทศได้แก่
เวียดนาม - อินโดนีเซีย - ไทย - สิงคโปร์ - มาเลเซีย - ฟิลิปปินส์

Image

การเข้าชมที่มีคุณภาพดีที่สุด


Ecomobi จะดำเนินการคัดกรองและ
ตรวจสอบกระบวนการอย่างเข้มงวด
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับหรือ
จำนวนลูกค้าที่เกิดขึ้นคือลูกค้า
ที่มีความต้องการที่แท้จริง

เริ่มงานกับ ECOMOBI อย่างไร


Ecomobi กับเจ้าของผลิตภัณฑ์
ทำการเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมกัน
เจ้าของผลิตภัณฑ์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิดตภันท์แก่
Ecomobi
Ecomobi สนับสนุน
เจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างหน้า
Landing Page และบัญชี
เพื่อเข้าสู่ระบบ Ecomobi
Ecomobi ทำการทดสอบ
หนึ่งเดือนและรายงานผลลัพธ์
ข้อมูลให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์
เจ้าของผลิตภัณฑ์ใช้บัญชี
Ecomobi เพื่อเข้าถึงข้อมูลลูกค้า
ดูแลลูกค้าและปรับปรุงสถานะ
ในระบบควบคุมทั่วไป
ทั้งสองฝ่ายดำเนินการตรวจสอบ
และชำระเงินทุกวันจันทร์และ
วันอังคาร

ดึงดูดความสนใจและเพิ่มจำนวนลูกค้าของคุณด้วยคอมมูนิตี้ของเราที่มีผู้เผยแพร่โฆษณามากกว่า 30,000 คน

Contact Us Now
Image