Những con số khổng lồ chứng minh lợi nhuận khủng khiếp mà Livestream có thể mang lại cho các doanh nghiệp eCommerce

Những con số khổng lồ chứng minh lợi nhuận khủng khiếp mà Livestream có thể mang lại cho các doanh nghiệp eCommerce

Livestream bán hàng đã liên tục chứng minh được hiệu quả tăng tương tác với khách hàng và tăng trưởng doanh thu đối với doanh nghiệp E-commerce.

 

YouTube video

Hiệu quả của Livestream bán hàng đã được chứng minh bằng các con số trong thực tế. Dưới đây là số liệu được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu của các đơn vị đi đầu về Online Marketing và E-commerce trên thế giới.

dang ky ngay

share this article:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *