VTV1 – Cafe khởi nghiệp – Ecomobi – Nền tảng Social Selling Platform tầm cỡ khu vực

Ecomobi – Start up Việt Nam với chiến lược tấn công thị trường quốc tế dể trở thành Startup tầm cỡ khu vực.

“Có nhiều yếu tố cần nhìn kỹ hơn để thành công tại thị trường nước ngoài.
Thứ nhất về nhân sự: Các Fouder có sẵn sàng hy sinh khoảng thời gian khá là lớn một vài năm sinh sống và làm việc tại nước ngoài để hiểu được thị trường và văn hóa.
Thứ hai: Doanh nghiệp chi bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu tiền ở thị trường 
Thứ ba: Không chỉ Founder mà toàn bộ đội ngũ nhân viên “

Anh Trương Công Thành – CEO Ecomobi chia sẻ những bài học rút ra từ những khó khăn vào những ngày bắt đầu khởi nghiệp tại Indonesia.