Split Test Facebook Video Ads như thế nào?

Split Test Facebook Video Ads như thế nào?

"Bạn có muốn tăng lượt view cho quảng cáo video của bạn trên Facebook? Bạn có quan tâm dạng video như thế nào sẽ thu hút nhất trên Facebook? Split test nhiều dạng nội dung quảng cáo video sẽ giúp bạn xác định được dạng video phù hợp nhất với đối tượng khách hàng của bạn. Bài viết này sẽ tập trung vào hướng dẫn thực hiện split test quảng cáo video trên Facebook."
-